خانه / تالیفات

تالیفات

در این بخش عناوین کتب، یادداشت‌ها و برخی مستندات در قالب کلیشه‌ها، روشها و استانداردها در موضوعات مختلف از جمله مهندسی نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، مدیریت و مواردی از این قبیل نگاشته شده که امید است مورد استفاده متخصصین و علاقمندان قرارگیرد.

:: کتاب‌ها

• کتاب مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر عامل (تالیف: ۱۳۸۹) (لینک ناشر) (ثبت درخواست یک نسخه از کتاب)
مدیریت پروژه های نرم افزاری ( تالیف:‌ ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)
Automatd software development methods & CASE (تالیف: ۱۳۸۳)

:: آموزش‌های ویدئویی

آموزش ویدئویی مبانی و مفاهیم مقدماتی ITIL (تالیف: ۱۳۹۲، برای اولین بار به زبان فارسی)
  ( لینک دسترسی در کتابخانه ملّی ) ( لینک تهیه مجموعه )
آموزش ویدئویی مفاهیم و رویّه‌های استقرار ITIL (تالیف: ۱۳۹۷، برای اولین بار به زبان فارسی)
  ( لینک دسترسی در کتابخانه ملّی ) ( لینک تهیه مجموعه )
آموزش ویدئویی مفاهیم و تکنیک‌های مقدماتی مدیریت پروژه و عملکرد ( لینک مشاهده )
آموزش ویدئویی مفاهیم و چند تکنیک مقدماتی ابزار Power pivot از نرم‌افزار MS-Excel ( لینک مشاهده )

:: مستندات فنی، کلیشه‌ها و روش‌ها

کلیشه ای پیشنهادی برای سند دیدگاه (pdf | doc )
کلیشه ای پیشنهادی برای سند پیشنهاد پروژه ( pdf | doc )
کلیشه قرارداد پرسنلی ( pdf | doc )
کلیشه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری ( pdf | doc )
کلیشه قرارداد مشاوره فنی فنّاوری اطلاعات ( pdf | doc )
کلیشه طرح سازمان اجرایی پروژه ( pdf | doc )
کلیشه سند نصب و راه‌اندازی سیستم ( doc )
کلیشه فرم صورتجلسه ( pdf | doc )
کلیشه فرم برنامه‌ریزی جلسات روزانه ( pdf | docx )
کلیشه سند طرح رفع خطا در سیستمهای مبتنی بر فنّاوری اطلاعات ( doc )
جدول ارزشیابی کارآیی پرسنل ( pdf | doc )
جدول آئین نامه تطبیق سطح پرسنل ( pdf )
تعرفه خدمات فناوری اطلاعات سال ۱۳۹۳ ( pdf | excel )
پیشنهادی برای نحوه استفاده از Oracle designer‌ در مستند سازی ( pdf | html )
مثالی از طرح استقرار ، پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ( مشاهده | pdf )
مثالی از روش پیشبرد پروژه (مدل پیشبرد / سازمان پروژه) ( کلاسیک )
کلیشه سند شرح سوابق فردی یا رزومه ( doc )
کلیشه سند مدیریت تغییرات ( docx | pdf )
کلیشه سند مستندات مورد نیاز پس از نصب نرم‌افزار ( مشاهده | pdf | doc )
کلیشه تفاهم‌نامه پشتیبانی نرم افزار ( pdf | doc )
کلیشه پیشنهادی برای پیکربندی فرایندهای میز خدمت یا مرکز تماس ( doc )
کلیشه پیشنهادی برای برنامه‌ریزی پروژه ( xlt )
نکاتی در تدوین ITSP یا طرح برنامه استراتژیک توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات ( pdf )
مستندات سمینار روش پیشنهادی پیشبرد پروژه ( ppt )
مثالی از پیشنهاد سازمان سرویس‌گرا برای اجرای یک سامانه اطلاعاتی ( docx | pdf )
آشنایی با فضای کاری فن‌آوری اطلاعات در ایران ( مشاهده | pdf )
پیشنهاد سازمان اجرایی واحد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ( مشاهده | pdf )
آشنایی مقدماتی با مفهوم داشبوردهای اطلاعاتی ( PDF )
مدیریت بر مبنای سناریو ( PDF )
آشنایی مقدماتی با کارت امتیازی متوازن ( PDF )

:: سرفصل‌ دروس

این حقیر افتخار همکاری در تدوین سرفصل و سیلابس، تهیه اسلاید و محتوای درسی دروس زیر را با استاد گرانقدر دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی در دوران دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد داشتم.

• مدیریت رفتار سازمانی بر اساس کتاب: Organizational Behavior by John R. Schermerhorn, Jr
• مدیریت تیمهای مجازی بر اساس کتب:
 – Virtual Teams by Jessica Lipnack
 – The HandBook of High Performance virtual teams by Jill Nemiro
 – Mastering Virtual Teams Strategies, Tools, and Techniques That Succeed by Deborah L. Duarte
 – Managing Virtual Team by M. Katherine Brown
• برنامه ریزی استراتژیک بر اساس کتاب: The Art of strategic planning for information technology by Bernard Boar
• مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات بر اساس کتاب: Information Technology Project Management by Jack T. Marchewka
• نقشه مفهومی سرفصل درس Private Pilot Manual (دروس مدرسه زمانی، دوره خلبانی فوق‌سبک) (مشاهده)