خانه / تالیفات

تالیفات

در این بخش عناوین کتب، یادداشت‌ها و برخی مستندات در قالب کلیشه‌ها، روشها و استانداردها در موضوعات مختلف از جمله مهندسی نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، مدیریت و مواردی از این قبیل نگاشته شده که امید است مورد استفاده متخصصین و علاقمندان قرارگیرد.


:: کتاب‌ها


:: مستندات فنی، کلیشه‌ها و روش‌ها

 • کلیشه ای پیشنهادی برای سند دیدگاه (pdf | doc )
 • کلیشه ای پیشنهادی برای سند پیشنهاد پروژه ( pdf | doc )
 • کلیشه قرارداد پرسنلی ( pdf | doc )
 • کلیشه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری ( pdf | doc )
 • کلیشه قرارداد مشاوره فنی فنّاوری اطلاعات ( pdf | doc )
 • کلیشه طرح سازمان اجرایی پروژه ( pdf | doc )
 • کلیشه سند نصب و راه‌اندازی سیستم ( doc )
 • کلیشه فرم صورتجلسه ( pdf | doc )
 • کلیشه فرم برنامه‌ریزی جلسات روزانه ( pdf | docx )
 • کلیشه سند طرح رفع خطا در سیستمهای مبتنی بر فنّاوری اطلاعات ( doc )
 • جدول ارزشیابی کارآیی پرسنل ( pdf | doc )
 • جدول آئین نامه تطبیق سطح پرسنل ( pdf )
 • تعرفه خدمات فناوری اطلاعات سال ۱۳۹۳ ( pdf | excel )
 • پیشنهادی برای نحوه استفاده از Oracle designer‌ در مستند سازی ( pdf | html )
 • مثالی از طرح استقرار ، پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ( مشاهده | pdf )
 • مثالی از روش پیشبرد پروژه (مدل پیشبرد / سازمان پروژه) ( کلاسیک )
 • کلیشه سند شرح سوابق فردی یا رزومه ( doc )
 • کلیشه سند مدیریت تغییرات ( docx | pdf )
 • کلیشه سند مستندات مورد نیاز پس از نصب نرم‌افزار ( مشاهده | pdf | doc )
 • کلیشه تفاهم‌نامه پشتیبانی نرم افزار ( pdf | doc )
 • کلیشه پیشنهادی برای پیکربندی فرایندهای میز خدمت یا مرکز تماس ( doc )
 • کلیشه پیشنهادی برای برنامه‌ریزی پروژه ( xlt )

 


 • نکاتی در تدوین ITSP یا طرح برنامه استراتژیک توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات ( pdf )
 • مستندات سمینار روش پیشنهادی پیشبرد پروژه ( ppt )
 • مثالی از پیشنهاد سازمان سرویس‌گرا برای اجرای یک سامانه اطلاعاتی ( docx | pdf )
 • آشنایی با فضای کاری فن‌آوری اطلاعات در ایران ( مشاهده | pdf )
 • پیشنهاد سازمان اجرایی واحد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ( مشاهده | pdf )
 • آشنایی مقدماتی با مفهوم داشبوردهای اطلاعاتی ( PDF )
 • مدیریت بر مبنای سناریو ( PDF )
 • آشنایی مقدماتی با کارت امتیازی متوازن ( PDF )

 


 

:: سرفصل‌ دروس

این حقیر افتخار همکاری در تدوین سرفصل و سیلابس، تهیه اسلاید و محتوای درسی دروس زیر را با استاد گرانقدر خود دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی در دوران دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد داشتم.

• مدیریت رفتار سازمانی بر اساس کتاب

 • Organizational Behavior by John R. Schermerhorn, Jr

• مدیریت تیمهای مجازی بر اساس کتب

 • Virtual Teams by Jessica Lipnack
 • The HandBook of High Performance virtual teams by Jill Nemiro
 • Mastering Virtual Teams Strategies, Tools, and Techniques That Succeed by Deborah L. Duarte
 • Managing Virtual Team by M. Katherine Brown

• برنامه ریزی استراتژیک بر اساس کتاب

 • The Art of strategic planning for information technology by Bernard Boar

• مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات بر اساس کتاب

 • Information Technology Project Management by Jack T. Marchewka