خانه / تالیفات

تالیفات

تالیفات من شامل عناوین کتب، یادداشت‌ها و برخی مستندات در قالب کلیشه‌ها، روش‌ها و استانداردها در موضوعات مختلف ازجمله مهندسی نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، مدیریت و مواردی از این قبیل را می‌توانید در این صفحه بیابید. امیدوارم این اسناد که مبتنی بر مراجع علمی و تجربی تدوین‌شده است مورداستفاده متخصصین و علاقه‌مندان قرار گیرد.

≡ کتاب‌ها

• کتاب مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر عامل (تالیف: ۱۳۸۹) (لینک ناشر) (ثبت درخواست یک نسخه از کتاب)
• مدیریت پروژه های نرم‌افزاری ( تالیف:‌ ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)
• Automatd software development methods & CASE (تالیف: ۱۳۸۳)

≡ آموزش‌های ویدئویی

• آموزش ویدئویی مبانی و مفاهیم مقدماتی ITIL (تالیف: ۱۳۹۲، برای اولین بار به زبان فارسی)
( لینک دسترسی در کتابخانه ملّی ) ( لینک تهیه مجموعه )
• آموزش ویدئویی مفاهیم و رویّه‌های استقرار ITIL (تالیف: ۱۳۹۷، برای اولین بار به زبان فارسی)
( لینک دسترسی در کتابخانه ملّی ) ( لینک تهیه مجموعه )
• آموزش ویدئویی مفاهیم و تکنیک‌های مقدماتی مدیریت پروژه و عملکرد ( لینک مشاهده )
• آموزش ویدئویی مفاهیم و چند تکنیک مقدماتی ابزار Power pivot از نرم‌افزار MS-Excel ( لینک مشاهده )

≡ مستندات فنی، کلیشه‌ها و روش‌ها

۱) کلیشه سند دیدگاه سازمانی (pdf | doc )
۲) کلیشه سند پیشنهاد پروژه ( pdf | doc )
۳) کلیشه قرارداد پرسنلی (ساعتی) ( pdf | doc )
۴) کلیشه قرارداد فروش خدمات نرم‌افزاری ( pdf | doc )
۵) کلیشه قرارداد مشاوره فنی فنّاوری اطلاعات ( pdf | doc )
۶) کلیشه طرح سازمان اجرایی پروژه ( pdf | doc )
۷) کلیشه سند نصب و راه‌اندازی سیستم ( doc )
۸) کلیشه فرم صورتجلسه ( pdf | doc )
۹) کلیشه فرم برنامه‌ریزی جلسات روزانه ( pdf | docx )
۱۰) کلیشه سند طرح رفع خطا در سیستمهای مبتنی بر فنّاوری اطلاعات ( doc )
۱۱) جدول ارزشیابی کارآیی پرسنل ( pdf | doc )
۱۲) جدول آئین نامه تطبیق سطح پرسنل ( pdf )
۱۳) تعرفه خدمات فناوری اطلاعات سال ۱۳۹۳ ( pdf | excel )
۱۴) پیشنهادی برای نحوه استفاده از Oracle designer‌ در مستند سازی ( pdf | html )
۱۵) مثالی از طرح استقرار ، پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار ( مشاهده | pdf )
۱۶) مثالی از روش پیشبرد پروژه (مدل پیشبرد / سازمان پروژه) ( کلاسیک )
۱۷) کلیشه سند شرح سوابق فردی یا رزومه ( doc )
۱۸) کلیشه سند مدیریت تغییرات ( docx | pdf )
۱۹) کلیشه سند مستندات مورد نیاز پس از نصب نرم‌افزار ( مشاهده | pdf | doc )
۲۰) کلیشه تفاهم‌نامه پشتیبانی نرم‌افزار ( pdf | doc )
۲۱) کلیشه پیشنهادی برای پیکربندی فرایندهای میز خدمت یا مرکز تماس ( doc )
۲۲) کلیشه پیشنهادی برای برنامه‌ریزی پروژه ( xlt )
۲۳) کلیشه پیشنهادی برای شناسنامه پروژه ( pdfdocx )
۲۴) کلیشه پیشنهادی برای سند خاتمه پروژه ( pdfdocx )
۲۵) نکاتی در تدوین ITSP یا طرح برنامه استراتژیک توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات ( pdf )
۲۶) مستندات سمینار روش پیشنهادی پیشبرد پروژه ( ppt )
۲۷) مثالی از پیشنهاد سازمان سرویس‌گرا برای اجرای یک سامانه اطلاعاتی ( docx | pdf )
۲۸) آشنایی با فضای کاری فن‌آوری اطلاعات در ایران ( مشاهده | pdf )
۲۹) پیشنهاد سازمان اجرایی واحد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ( مشاهده | pdf )
۳۰) شرح نقش‌های پیشنهادی در ماتریس واگذاری مسئولیت ( pdf )
۳۱) کلیشه پیشنهادی برای توافق‌نامه حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد ( pdf | docx )
۳۲) آشنایی مقدماتی با مفهوم داشبوردهای اطلاعاتی ( pdf )
۳۳) مدیریت بر مبنای سناریو ( pdf )
۳۴) آشنایی مقدماتی با کارت امتیازی متوازن ( pdf )
۳۵) طرح سامانه یکپارچه هوشمند پشتیبانی دانا ( pdf )

≡ سرفصل‌ دروس

طی سالیان گذشته، افتخار همکاری در تدوین سرفصل، تهیه اسلاید و محتوای درسی دروس زیر را با استاد گرانقدر دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی در دوران دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد داشتم.

• مدیریت رفتار سازمانی بر اساس کتاب: Organizational Behavior by John R. Schermerhorn, Jr
• مدیریت تیمهای مجازی بر اساس کتب:
– Virtual Teams by Jessica Lipnack
– The HandBook of High Performance virtual teams by Jill Nemiro
– Mastering Virtual Teams Strategies, Tools, and Techniques That Succeed by Deborah L. Duarte
– Managing Virtual Team by M. Katherine Brown
• برنامه ریزی استراتژیک بر اساس کتاب: The Art of strategic planning for information technology by Bernard Boar
• مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات بر اساس کتاب: Information Technology Project Management by Jack T. Marchewka
• نقشه مفهومی سرفصل درس Private Pilot Manual (دروس مدرسه زمانی، دوره خلبانی فوق‌سبک) (مشاهده)